วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Learning log out class

NEWS

สภาผ่านร่าง ...บัตรประชาชนส..รุมค้านเด็ก 1 ขวบทำสมาร์ตการ์ด

แกนนำพันธมิตรแถลง เรียกร้องรัฐบาลกดดันกัมพูชาปลดธงชาติลงจากวัดแก้วสิกขาคีรีสวาระ ลั่น หมดเวลารัฐบาลแล้ว พร้อมจี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรนำโดย พล..จำลอง ศรีเมือง นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ นายประพันธ์คูณมี ได้แถลงท่าทีความเคลื่อนไหวประจำวัน โดยนายปานเทพ เปิดเผยว่า ให้จับตากลุ่มมวลชนที่จะเดินทางมาร่วมการชุมนุมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ ว่า หากมากันจำนวนมากก็แสดงถึงพร้อมที่จะมีการชุมนุมยืดเยื้อและยาวนาน ซึ่งก็จะมีการสอบถามมติของมวลชน ว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมหรือไม่ด้วย
http://news.thaihealth.net/
Council passed a bill for ID. S. crowd opposed to children 1 year old, smart card
In January 26 the Council of Representatives resolved through the draft act, ID card after the third session of the Extraordinary Commission in class. With 240 votes to 106 voice vote a no vote on 7 audio issues discussed most is Section 6 which indicates that people do ID from 1-14 years, mostly from opposition MPs and the government discussion express dissent Due to physiological constraints of the child to change quickly. Is a problem in the ID photo. To create expenses with their parents, especially in the provinces. In a new card. And lost of card.


เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชนในวาระ 3 หลังจากผ่านการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ ด้วยคะแนนเสียง 240 ต่อ 106 เสียงงดออกเสียง 1 ไม่ลงคะแนนเสียง 7 เสียงประเด็นที่อภิปรายกันมากที่สุดคือมาตรา 6 ซึ่งระบุให้ประชาชนต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนตั้งแต่ 1-14 ปี โดย ส.ส.ส่วนใหญ่จากฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วย เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องสรีระของเด็กที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นปัญหาในการถ่ายรูปติดบัตร ไปจนถึงการสร้างภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองโดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด ในการทำบัตรใหม่ และกรณีบัตรหาย

Marketing pull out at the government to solve the problem

Led alliance announced. Demanding the government release pressure from the Cambodian flag down from the Kaew temple Sikkha Kiri send session timed pull chain with governments, Prime Minister of the responsibility of political leaders ... Alliance, led by major general model Srimuang ally clustered Pong pan said. AZ multiplying the stated position of movement daily ally said to watch the public to come together to rally in this weekend that should come in great numbers, it shows up ready to be a gathering protracted and lengthy. This will be the resolution of public inquiries. There will be enhanced by the assembly or not.
http://news.thaihealth.net/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น