วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

Translation2

            In Class   

Translation 2  Week 2 12-11-53
1.Create blog Learning log Reading Vocabulary Writing and Listening log.
2.Translation about news magazine articles music

Main topics of translation 1.principle 2.productive mind 3.create mind 4. Responsibility very important   Three tasks to do in classroom 1.Individual work 2.pair work 3.group work
                                                         
Example for translation Thai to English.
      1.ฝากดูแลบ้านให้ฉันด้วยนะ
Please keep my house.
2.ฉันกินแซนวิสกับแอปเปิ้ลเป็นอาหารกลางวันแซนวิสไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่แอปเปิ้ลอร่อยดี
 I have a sandwich and an apple for lunch. The sandwich it not delicious but the apple delicious.
3.นิดจะไปยืมหนังสือจากห้องสมุด
Nid will borrow a book from library.                                                
4.เธอจะไปเชียงใหม่ทางรถไฟหรือรถยนต์ก็ได้
She will go to Chiang Mai by car or train.

8.รถยนต์ที่แม่ซื้อให้ฉันเป็นรถญี่ปุ่นคันเล็กๆ
A car bought for my mother is Japanese small car.

5.เขากะว่าจะพาฉันไปร้านอาหารดีๆเพื่อฉลองวันเกิดฉันแต่แล้วเขาก็ลงเอยที่ร้านอาหารใกล้ๆที่ทำงานเขานั้นแหละ
His shift that will take me to a good restaurant to celebrate my birthday but then we end up at a restaurant near his office.

6.ก.ฉันใช้เงินไปหมดเลยเพราะฉันพักโรงแรมที่แพงที่สุดในเมือง
                ข.ทำไมเธอไม่อยู่โรงแรมที่ถูกกว่านี้ละ
               A:I used the money to stay out of it because I was stay the most expensive hotel in town.
               B: Why do not you stay at cheaper hotels.
           
7.ใครๆก็รู้ว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต
Anyone knows that money is essential in life.
           
          Week 319-11-53
              Modality  ทัศนะความคิดเห็นต่อภาวการณ์ที่ผู้พุดแสดงต่อเหตุการณ์นั้นๆ
Communicative เปิดเผย ช่างพูด     Competences Ability ความสามารถ
1.Linguistics =ภาษาศาสตร์
2.Sociolinguistics =ภาษาศาสตร์ทางด้านสังคม
3.Discourse =การบรรยาย การสนทนา
4.Strategic =ยุทศาสตร์ /Pragmatic=ที่ปฏิบัติได้ เน้นการกระทำมากกว่าทฤษฎีใช้มากที่สุด
ต้องวิเคราะห์ได้ Who What Where When
I wish I knew him.        I wish I know him.
May-Might  Will, Can, Would, Shall.
Your sister can speak English well.
พี่สาวเธอพูดอังกฤษได้ดี

The temperature can sometimes reach 40’c April.
บางครั้งอุณหภูมิสูงถึง 40 องศา ในตอนเดือนเมษายน
Can ,Could, May, Might
You can take my car.                                        
คุณเอารถฉันไปก็ได้                                                                                                                        
You can pass me the salt.
คุณช่วยส่งขวดเกลือให้ฉันหน่อย
He can run very fast.
When he was young he could run very fast.
Could you turn on the light?
“I can’t see you today but I could see you tomorrow?
วันนี้ฉันไปเจอเธอไม่ได้แต่พรุ่งนี้อาจจะได้
Homework
1. เวลาตัดสินอะไรคนเราอาจจะถูกหรือผิดก็ได้
If you decide something, someone may be right or wrong.
2.เขาใช้ตะเกียบไม่เป็น
He cannot use a chopstick.
3.คุณอยู่ที่นี้นานแค่ไหนก็ได้เท่าที่คุณอยากอยู่
Can you live here us long us you want.
Week 5 03-12-53
          Aspects= การณ์ลักษณะมุมมองของผู้พุดที่มีต่อสถานการณ์เหตุการณ์นั้นๆ เช่นผู้พุด ๆว่าเสร็จสิ้นแล้ว,กำลังเกิดขึ้น,พึ่งเริ่มต้น,หรือเกิดซ้ำๆ
2.Progressive aspect
2.1 กำลังดำเนินอยู่
2.2 ดำเนินอยู่ต่อเนื่อง
Ex. She was sleepy.
2.3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็วแต่เกิดขึ้นซ้ำๆ
The boy is hitting my dog with a stick.
2.4 เหตุการณ์ที่ยังเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์,ยังไม่เสร็จสิ้น
I’m writing a book on global worming.
2.5 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวกำลังดำเนินอยู่
She is living in London.                                                  
3.Profective aspect
1.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและเชื่อมโยงกับเวลา
2.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและยังดำเนินอยู่มาถึงขณะปัจจุบัน
 We have live in Japan since late year.
3.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่ระบุเวลาแน่ชัดแต่เกิดขึ้นอย่างน้อย1ครั้งนับจากขณะปัจจุบัน
I have been to India before
4.เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วและยังส่งผลอยู่ในขณะปัจจุบัน
He has cut himself. I have eaten rice.
5.คนส่วนใหญ่เชื่อว่า สุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์
Most  people believe that dogs are man friends.
6.ปัจจุบันอัตราการว่างงานในประเทศไทยอยู่ที่ 28
At present the unemployment in Thailand is 28
7.น้องสาวฉันดื่มน้ำ 1 แก้วทุกเช้า
My sister drinks a glass of water at the morning.
8.ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันดื่มนม 1แก้วทุกวัน
When I was young I drank a glass of milk everyday.
9.ตั้งแต่น้อยลาออกจากงานเขาไม่เตยโทรมาหาฉันเลย
Since Noi quit the job she have never call me.
10.เล็กไปประเทศญี่ปุ่นมา2ครั้งแล้ว
Lek have been to Japan twice.
11.ใหญ่ไปอเมริกาแล้วและจะกลับมาเดือนหน้า
Yai have gone to the states and will be back next month.
12.คุณทำงานหนักมาตลอด
You have been working hard.
13.ฉันอ่านนิตยสารจบไป 2 เล่มระหว่างที่ฉันรอพบหมอ
While I was waiting for seeing the doctor, I read the magazine.
14.ตอนที่ฉันเข้าไปห้องนั่งเล่นสามีฉันกำลังดูข่าวอยู่
When I want into the living room, my husband watching news.
15.เขาสูบบุหรี่มา 13ปีแล้วแต่เขาเลิกสูบบุหรี่แล้วเมื่อ2ปีแล้ว
He had been smoking for 13 years but he gave up smoking2years ago.
16.เขาจะเอาหนังสือมาคืนเธอวันศุกร์
He will return the books to you on the Friday.
17.ฉันจะเริ่มงานใหม่อาทิตย์หน้า
I am going to start a new job next week.
Home work                                     
1.อย่าโทรมาหาฉันช่วง6โมงถึง1ทุ่มนะฉันกำลังกินข้าวเย็นอยู่ตอนนั้น
Don’t call me at 6p.m to 7p.m I will be having dinner.
2.โทรมาหาฉันหลังทุ่ม1นะฉันกินข้าวเสร็จแล้วตอนนั้น
Call me after 1p.m I have finished dinner.
3.เมื่อเช้านี้ตอนเราไปถึงที่ทำงานก็พบว่ามีคนงัดเข้าไปในบริษัทตอนกลางคืน
In the morning we are go to the office had people bring out the office at night.
4.จอยบอกฉันว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่ในเดือนพฤษภาคม
Joy tells me that she will go to Chiang Mai in May.
5.เธอคิดอะไรตอนที่ซื้อกระโปรงตัวนี้นะมันสั้นมาก
What were you thinking when you bought this skirt it is so short.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น