วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

  out class
ขอเป็นแสงแดงส่องสว่างในคืนมืดมิด  ขอเป็นเพื่อนชีวิตไม่ห่างหาย
ขออยู่เคียงข้างแม้ในวันที่มีพายุร้าย  ขออยู่ถึงวันสุดท้ายที่มีเธอ
I  wish  to  be  a  star  in  your  darkness.
I  wish  to  be  with you  in  the  stormy  day.
I  wais  to  be  your  friend  always.
เธอเห็นดาวในดวงใจ  ส่องสว่างใสให้ความหวัง
เธอเป็นแรงพลัง  ในทุกครั้งที่ฉันต้องการกำลังใจ
You’re  the  shining  stars  brighten  my  life  with  hope
You’re  the  strength  that  support  my  life  whenever  I  need.

มีคนมากมายในโลกกว้างที่ฉันรู้จัก  แต่มีอยู่น้อยคนคน
ที่ฉันมั่นใจว่ารักและเข้าใจฉันจริง  คนดี..เธอคือคนหนึ่งนั้น
I’ve  know  many  people  in  this  world 
But  l’ve  a  few  to  understand  and  truly  love  me.
One  of  them  is  you    

http://www.hi5thai.com/viewthread.php?tid=47759

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น