วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

Learning in class

   W.13  28-01-54
                      Expository
Translation English to English www.yahoo.com search about Dear abby
http://news.yahoo.com/entertainmant/dear Abby or nation junior, and Bangkok post
                   Sentences Structure English and Thai
    1.Noun Phrase                                                
   Ex. แม่ของฉันเป็นครุ     My mother is a teacher.                                                                
        รัฐบาลเตรียมจะยุบสภาเดือนเมษา
      The government  has planned to dissolve the parliament.
     พระราชวังนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1912
   The palace was built in 1912.
   บ้านหลังโน่นดูใหญ่มาก
      That house looks so big.
    น้องขายฉันชอบหนังสือนิทานเล่มหนารูปสวยๆ สีสดใสที่แม่ซื้อมาให้มาก
   My brother really likes the thick colorful fairy tale book with lots of beautiful picture that mom bought him.
                Home work
1.เพื่อนฉันกำลังคิดจะย้ายไปอยุ่บ้านสวยๆ ทันสมัย หลังเล็กสักหลังเขาไม่อยากอยู่คอนโดแล้ว ปัญหาจุกจิกเยอะเหลือเกิน
  My friend is thinking will move to beautiful house modern and small house she don’t want to live condor because there are much trouble.  
2.เขามีรถสปอร์ดอิตาเลียนคันสีแดงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเขาโดยเฉพาะราคาแพงลิบอยู่สองคัน
      He has the sport Italian red car was exceptional design for him especially a cost of it is very expensive.     
   Learning out class        

Noun modifier +N
 Such as Determiner/adjective/noun adjunct/present participle/past participle
Adverb/to infinitive/infinitive phrase/ present participle/past participle
Noun phrase/adjective phrase/preposition phrase/relative clause
Modifier หมายถึง คำที่ทำหน้าที่ขยายนาม และจะอยู่หน้าคำนามเสมอ มีวิธีการทำคำขยายนามหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้
(I) คำนาม + คำนาม (Noun + Noun)
1.นามตัวหน้า ช่วยขยายว่า ตัวหลังทำอะไร
a    bus     driver    คนขับรถประจำทาง

a    pop     singer    นักร้องเพลงยอดนิยม
2. นามตัวหลังเป็นสถานที่ โดยมีนามตัวหน้าบอกว่า เป็นสถานที่สำหรับอะไร
a   car     park                 ที่จอดรถยนต์
a   bus     stop                 ที่หยุดรถประจำทาง
3. นามตัวหลังเป็นภาชนะบรรจุนามตัวหน้า
a   milk     bottle     ขวดใส่นม
4. จำนวนตามด้วย hyphen (-) และบวกกับระยะทาง / เวลา / เงิน 
a   ten – pound     note   ธนบัตรใบละ 10 ปอนด์ 1 ใบ
   ข้อควรจำ// ถ้านามที่กล่าวถึงมีมากกว่าหนึ่ง เช่น two, three, … ให้ทำเป็นพหูพจน์ที่นามตัวท้าย เช่น
two five – cent stamps แต่ถ้าเป็นนามนับไม่ได้อย่าง two – mile walk ก็ไม่ต้องใส่ “a” ไม่ทำนามหลังตัวเลขเป็นพหูพจน์
เช่น five – cent stamps.
5. จำนวนเลข + นาม’s
two miles’  walk   การเดินระยะทาง 2 ไมล์
 ข้อควรจำ// การขยายนามในข้อนี้ จะทำนามหลังจำนวนเลขเป็นพหูพจน์ ถ้ามีมากกว่าหนึ่ง ซึ่งต่างจากในข้อ 4
(two – mile walk = two mies’ walk)

                                  http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/foreign04/24/nounmodifier.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น